Înainte de a accesa Cloud Centric / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

TERMENI ȘI CONDIȚII Cloud Centric

Referințe juridice

Relația dintre entitățile juridice menționate mai jos în acest document, beneficiar respectiv prestator, este reglementată de Legea 365/2002.

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri sau servicii de către S.C. Centric IT S.R.L. și partenerilor prezenți pe site, prin intermediul site-ului Cloud Centric, care poate fi accesat la adresele http://cloudcentric.biz sau https://cloudcentric.biz, și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, în cadrul prezentului contract, următorii termeni vor însemna:

Beneficiar – persoană fizică sau altă entitate juridică ce achiziționează un pachet sau alte facilități existente pe site-ul Cloud Centric.

Furnizor – S.C. Centric IT S.R.L., având sediul social pe str. Gradinarilor nr. 33 sat Sânnicoară, comuna Apahida, jud. Cluj, cod postal 407042, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/290/2010, CIF: RO26548709, sau orice partener prezent pe site-ul Cloud Centric orice produs sau serviciu, inclusiv pachetele și facilitățile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Furnizor Beneficiarului.

Abonament – convenția prin care pachetele de servicii online (software) și facilități online ale Furnizorului sunt exploatate contra cost de către Beneficiar, după individualizarea acestor pachete prin intermediul Comenzii, pe o perioadă fixă de timp de un an.

Cont utilizator – modalitate de accesare a serviciului online pe baza unui e-mail și a unei parole. Modalitatea de individualizare prin care aplicația pune la dispoziția utilizatorilor datele contului individual sau canalului aferent, pe baza funcționalităților abonamentului ales. Un cont utilizator poate fi individual sau în cadrul unui Canal.

Cont individual – este un cont utilizator aferent utilizatorilor aplicației de tipul persoanelor fizice. Contul se creează de regulă o dată cu comunicarea e-mail-ului, identificarea persoanei fizice, respectiv cu alegerea Abonamentului (pachetului de functionalitati). Spațiul maxim alocat unui cont este de 10 Gb și poate fi suplimentat prin solicitarea și plata de spațiu de stocare suplimentar.

Canal – grupuri de conturi utilizator pentru persoane juridice. Fiecare canal are cel puțin un cont utilizator cu rol de administrator. Un canal se creează o-dată cu crearea primului cont utilizator aferent societății comerciale sau ONG-ului, acesta având rolul de administrator. Contul utilizator cu rol de administrator poate crea și șterge conturi utilizator. Datele aferente unui Canal pot fi accesate la comun sau partajate de către Conturile respectivului Canal, în funcție de permisiunea acordată de administratorul Canalului. Spațiul maxim alocat unui canal este de 10 Gb și poate fi suplimentat prin solicitarea și plata de spațiu de stocare suplimentar. Fiecare cont utilizator suplimentar, aferent canalului, față de contul utilizator cu rolul de administrator presupune o plată suplimentară în sumă fixă, lunară.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Beneficiar prin care Furnizorul este de acord să livreze pachetele și facilitățile iar Beneficiarul este de acord să primească aceste pachete și facilități și să achite plata aferentă acestora.

Confirmarea comenzii – comanda nu se confirmă propriu-zis de către Furnizor în nici o modalitate explicită, ci devine automat confirmată la data plății contravalorii abonamentului sau a primei tranșe din acesta.

Contract – o Comandă Confirmată.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus, software, rețete etc.

Specificații - toate specificațiile și descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în Comandă sau în materialele suplimentare puse la dispoziție de către Furnizor.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul Cloud Centric, Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare prin care Furnizorul își derulează operațiunile. Comanda este reprezentată de selectarea de către Beneficiar a unui pachet și a unei modalități de plată, iar acceptarea comenzii de către Furnizor este finalizată la momentul intrării sumei datorate de către Beneficiar în contul Furnizorului său, în situația achiziționării în tranșe lunare, odată cu intrarea sumei aferente primei tranșe în contul Furnizorului, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă. Furnizorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată sau neachitată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Furnizor, așa cum s-a precizat anterior, urmând ca pachetul / pachetele / facilitățile să devină disponibile către Beneficiar în cel mult 48 de ore de la data confirmării.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR FURNIZORULUI

a. Furnizorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a îmbunătăți, dacă este cazul, pachetele și facilitățile oferite, și va livra pachetele și facilitățile comandate de către Beneficiar;

b. Informațiile prezentate pe site-ul Furnizorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Furnizor, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor sau serviciilor pot fi incomplete însă Furnizorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul său serviciul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost comandat;

c. Comunicarea cu Beneficiarul se poate face prin interacțiunea cu acesta, ori prin comunicarea electronică sau telefonică a opiniilor vizavi de produse sau servicii, prin intermediul adreselor și numerelor de telefon mentionate la secțiunea "contact". Vor fi excluse sau ignorate părerile sau adresările ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Furnizorul are libertatea de a gestiona comunicările primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta;

d. Furnizorul se obligă să asigure funcționarea site-ului și implicit a facilităților oferite conform reglementărilor legale în vigoare, în acord cu recomandările și normele instituțiilor oficiale specializate și în total respect privind drepturile consumatorilor, respectiv normele legale și de echitate ale profesioniștilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Furnizorul poate cesiona si subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Beneficiarului, nefiind necesar acordul acestuia. Furnizorul va fi întotdeauna responsabil față de Beneficiar pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Beneficiarul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice pe internet sau media, nici una dintre informările primite de la Furnizor. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. Centric IT S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul în scris al proprietarului. În cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală sau dezvăluirii, din orice motiv și în orice mediu a informațiilor primite de la Furnizor fără acordul acestuia, Furnizorul poate pretinde plata sumei de 5.000 euro cu titlu de clauză penală – în condițiile unui pact comisoriu de gradul IV – sumă la care se adaugă daune-interese compensatorii reprezentând prejudiciul și venitul nerealizat.

6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Beneficiar Furnizorului, vor rămâne în proprietatea Furnizorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Furnizorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Beneficiar cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți. S.C. Centric IT S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Furnizorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la Beneficiar. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislatiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitarilor Beneficiarului prin oferirea de noi produse sau servicii, este posibil să se ofere astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor sau serviciilor noastre). în cazul produselor comercializate de parteneri, Beneficiarul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite în scopuri de marketing și telemarketing. Această declarație nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

Furnizorul are obligația de a nu divulga și de a proteja toate datele de natură fiscală, financiară, tehnică și administrativă privind afacerea Beneficiarului, în măsura în care acesta din urmă operează cu aceste date în cadrul contului deschis pe bază de abonament pe site-ul Cloud Centric.

7. TERMENE. PENALITĂȚI

a. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de furnizare a pachetelor și facilităților achiziționate de Beneficiar, Furnizorul este obligat să anunțe Beneficiarul de termenul estimat. Beneficiarul va avea dreptul să denunțe unilateral, în condițiile legii, Comanda Confirmată, și să solicite restituirea sumei achitate dacă în termen de 14 zile de la primirea plății de către Furnizor, Beneficiarul nu a putut beneficia de pachetele / facilitățile comandate din motive ce țin de obligațiile Furnizorului.

b. Primele 14 zile de Abonament sunt oferite gratuit de către Furnizor pentru orice Cont utilizator sau Cont individual nou înființate. La expirarea celor 14 zile Beneficiarul are opțiunea de a rezilia unilateral Abonamentul, nemotivat și fără plata vreunei despăgubiri.

c. Părțile, de comun acord, pot prelungi sau amâna termenul de la care Beneficiarul va începe să beneficieze de pachetele și facilitățile comandate. Beneficiarul va solicita o eventuală amânare sau o dată ulterioară la care să înceapă să beneficieze de produsele sau serviciile comandate doar printr-o cerere scrisă pe un suport durabil, conform art. 7 al. 3 din OUG 34/2014.

d. În situația alegerii de către Beneficiar a achitării în rate a abonamentului, Furnizorul poate întrerupe în orice moment furnizarea pachetelor / facilităților către Beneficiar dacă acesta din urmă devine restant la plată din orice motiv. Pe perioada neplății Furnizorul este îndreptățit să pretindă și să primească penalități de întârziere de 0,5% pe zi pentru suma neachitată, calculate până la achitarea integrală a sumei datorate. Având în vedere că durata abonamentului este fixă, de un an, Beneficiarul este obligat să achite integral contravaloarea contractului, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

e. Abonamentul se încheie pe o perioadă fixă de un an, indiferent de modalitatea de plată a acestuia (în rate sau întreaga sumă în avans). Cu 25 de zile înainte de finalizarea perioadei contractuale, Furnizorul are obligația de a atenționa Beneficiarul prin e-mail referitor la încetarea perioadei contractuale. Beneficiarul are obligația de a confirma prelungirea abonamentului cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea perioadei contractuale, sau, în situația în care tipul de abonament folosit nu mai este disponibil ori Beneficiarul dorește un nou tip de abonament, are obligația de a alege un alt tip de abonament pentru evitarea blocării contului pentru neplată. Atât prelungirea abonamentului cât și alegerea unui alt tip de abonament se fac pentru o altă perioadă fixă de un an.

f. Beneficiarul poate solicita, în interiorul perioadei contractuale, schimbarea tipului de abonament pentru perioade lunare fixe (luni întregi de 30-31 de zile) indiferent de tipul de abonament ales. Spre exemplu, dacă s-au scurs două luni de abonament, Beneficiarul poate opta ca pentru restul de 10 luni să migreze la un alt tip de abonament, în condițiile de plată ale noului abonament ales, neavând relevanță dacă noul abonament ales este mai scump sau mai ieftin.

8. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în, pe site-ul Cloud Centric la rubrica specifică pentru fiecare abonament în parte fie transmisa catre Beneficiar printr-o forma de comunicare. Furnizorul va comunica spre Beneficiar, la cerere, o factură pentru serviciile livrate, obligația Beneficiarului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. În lipsa unei cereri exprese din partea Beneficiarului prin care să se solicite factură tipărită, factura se va comunica în format electronic, prin e-mail.

Plata se va face de către Beneficiar în contul Furnizorului conform specificațiilor de la fiecare abonament (pachet de facilități), în lei.

Prețul abonamentului se modifică în funcție de criterii obiective, cum ar fi numărul de animale ale Beneficiarului introduse spre operare, numărul de subconturi deschise de utilizatorul unui Canal, spațiul (cantitatea de Gb) alocat Beneficiarului. Furnizorul poate dezvolta și alte facilități ulterioare care vor putea fi taxate separat.

Modalitățile de plată sunt: plata în avans a contractului, respectiv plata în 12 (douăsprezece) tranșe lunare fixe. În cazul tranșelor lunare fixe, plata se va face o dată la fiecare 30 sau 31 de zile, pe cât posibil în aceeași dată a lunii în care s-a efectuat plata primei tranșe. Furnizorul poate acorda reduceri pentru plata în avans a întregului preț al contractului și promoții, în funcție de politica sa comercială.

Plata se va face prin transfer bancar în conturile Furnizorului sau printr-o modalitate de plată online pusă la dispoziția Beneficiarului de către Furnizor pe site-ul Cloud Centric.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Este responsabilitatea Furnizorului să repună în funcțiune serverul ce găzduiește site-ul Cloud Centric imediat ce este posibil după eventualele căderi, să preîntâmpine lipsa curentului electric, deteriorarea echipamentelor proprii ce împiedică furnizarea produselor sau serviciilor, să asigure o cât mai bună protecție pentru site-ul Cloud Centric împotriva actelor de piraterie informatică.

b. Furnizorul nu se face vinovat în nici o situație pentru nefuncționarea site-ului din motive independente de voința sa, în condițiile în care a asigurat toate condițiile cerute unui profesionist, chiar dacă motivele respective nu se circumscriu forței majore și cazului fortuit.

10. GARANȚII

Toate produsele și serviciile comercializate de către site-ul Farm-King beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale Furnizorului. Produsele și serviciile sunt proprietatea Furnizorului, create sau achiziționate de acesta.

Beneficiarul va atenționa deîndată Furnizorul referitor la nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a oricăruia dintre produsele sau serviciile de care primul beneficiază, iar Furnizorul are obligația de a remedia în cel mult 3 zile lucrătoare dacă constată că există într-adevăr un viciu al produsului sau serviciului.

Sesizările Beneficiarului trebuie comunicate imediat Furnizorului, acesta din urmă nedatorând nimic Beneficiarului în cazul în care Beneficiarul a atenționat Furnizorul doar după scurgerea unei perioade de timp.

urnizorul nu răspunde pentru utilizarea de către Beneficiar a produsului sau serviciului neconform cu specificațiile.

11. PROPRIETATE

Produsele și serviciile (pachetele, facilitățile) ce fac obiectul Contractului rămân proprietatea Furnizorului, Beneficiarul având drept de utilizare a pachetelor comandate doar pe perioada în care achită regulat abonamentul.

Beneficiarul va răspunde material sau penal pentru orice folosire improprie a produsului sau serviciului comandat, folosire care produce sau poate produce prejudicii de orice natură Furnizorului. Orice utilizare de către Beneficiar sau de către terți a produselor sau serviciilor prin încălcarea Contractului sau a legilor în vigoare duce la sesizarea instanței competente de judecată de către Furnizor.

12. RĂSPUNDERE

Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Beneficiarul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea neprofesionistă a produselor sau serviciilor comandate sau pentru neutilizarea, din orice motiv, a produselor sau serviciilor (abonamentului) de către Beneficiar. Furnizorul va fi răspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

În situația în care Furnizorul nu duce la îndeplinire obligația de a asigura utilizarea produselor și serviciilor aferente abonamentului conform normelor legale în vigoare și conform prezentului contract, în proporție de cel puțin 90% din toată durata contractului, Beneficiarul poate solicita returnarea sumei aferente timpului în care nu a beneficiat, din vina Furnizorului, de produsele sau serviciile comandate, printr-o simplă notificare scrisă.

13. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de fortă majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părtilor și care nu poate fi evitat.

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Furnizorului.

15. PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale dintre Părțile amintite referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

Furnizorul poate modifica oricând Termenii legali, dar un Abonament odată încheiat va funcționa conform Termenilor legali de la încheierea sa. Cu toate acestea, la reînnoirea Abonamentului, vor intra automat în vigoare noii Termeni legali.

Vrei să te contactăm?