Înainte de a accesa Cloud Centric / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Declarație de confidențialitate (date)

La Centric IT, vedem protecția datelor cu caracter personal ca o parte foarte importantă a operațiunilor și serviciilor noastre de afaceri. Protejarea acestor date este baza fiabilității noastre ca furnizor și partener. Prin date personale, înțelegem toate informațiile despre o persoană fizică identificată și/sau identificabilă.

Facem tot posibilul pentru a trata datele personale cu atenție. De asemenea, facem totul pentru a proteja aceste date împotriva pierderii și/sau a oricărei forme de utilizare ilegală sau de prelucrare ilegală. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Luați în considerare, de exemplu, cele mai recente inovații în domeniul securității. Dacă Centric trebuie să partajeze datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți pentru a-și îndeplini sarcinile, vom încheia acorduri de prelucrare în acest scop.

Vrei să te contactăm?