Înainte de a accesa Cloud Centric / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Companie GreenTech

Centric IT - angajament GreenTech

Print tot ceea ce face companie Centric IT, care dezvolta si opereaza acest portal web de servicii software as a service SAAS, isi ia angajament in directia si pe drumul valorilor GreenTech! De aceea mai jos vom detalia ce inseamna cu adevarat GreenTech.

Ce este GreenTech?

Tehnologia verde se referă la un tip de tehnologie care este considerată ecologică pe baza procesului său de producție sau a lanțului său de aprovizionare. Tehnologia verde – o abreviere pentru „tehnologia verde” – se poate referi și la producția de energie curată, utilizarea combustibililor alternativi și tehnologiile care sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu decât combustibilii fosili.

Deși piața tehnologiei ecologice este relativ tânără, ea a strâns un interes semnificativ al investitorilor datorită creșterii gradului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice și epuizarea resurselor naturale.

Principiile cheie

Tehnologia verde este un termen umbrelă care descrie utilizarea tehnologiei și a științei pentru a reduce impactul uman asupra mediului natural.

Tehnologia verde cuprinde o arie largă de cercetare științifică, inclusiv energia, știința atmosferică, agricultura, știința materialelor și hidrologie.

Multe tehnologii verzi urmăresc reducerea emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră pentru a preveni schimbările climatice.

Energia solară este una dintre cele mai de succes tehnologii verzi și este acum mai ieftin de utilizat decât combustibilii fosili în multe țări.

Investitorii pot sprijini tehnologia ecologică cumpărând acțiuni, fonduri mutuale sau obligațiuni care sprijină tehnologia ecologică.

Înțelegerea tehnologiei ecologice

Tehnologia verde este un termen umbrelă care descrie utilizarea tehnologiei și a științei pentru a crea produse și servicii care sunt prietenoase cu mediul. Tehnologia verde este legată de tehnologia curată, care se referă în mod specific la produse sau servicii care îmbunătățesc performanța operațională, reducând în același timp costurile, consumul de energie, deșeurile sau efectele negative asupra mediului.

Scopul tehnologiei ecologice este de a proteja mediul, de a repara daunele aduse mediului în trecut și de a conserva resursele naturale ale Pământului. Tehnologia verde a devenit, de asemenea, o industrie în plină dezvoltare, care a atras cantități enorme de capital de investiții.

Utilizarea tehnologiei verzi poate fi un obiectiv declarat al unui segment de afaceri sau al unei companii. Aceste obiective sunt de obicei descrise în declarația de mediu, sustenabilitate și guvernanță (ESG) a unei companii sau pot fi găsite chiar în declarația de misiune a unei firme. Din ce în ce mai mult, investitorii responsabili din punct de vedere social caută să-și restrângă investițiile potențiale pentru a include doar companiile care angajează sau produc în mod specific tehnologii verzi.

Istoria tehnologiei verzi

În timp ce tehnologia verde a devenit din ce în ce mai populară în epoca modernă, elementele acestor practici de afaceri au fost utilizate încă de la Revoluția Industrială. Începând cu începutul secolului al XIX-lea, oamenii de știință au început să observe impactul ecologic al instalațiilor industriale care arde cărbunele, iar producătorii au căutat să-și reducă externalitățile negative de mediu prin modificarea proceselor de producție pentru a produce mai puțină funingine sau deșeuri secundare.

În Statele Unite, una dintre cele mai importante repere a fost cel de-al Doilea Război Mondial. Pentru a reduce consumul și risipa, peste 400.000 de voluntari au început să colecteze metal, hârtie, cauciuc și alte materiale pentru efortul de război.

După război, oameni de știință precum Rachel Carson au început să avertizeze asupra consecințelor pesticidelor chimice, în timp ce medicii din străinătate au raportat boli misterioase asociate cu radiațiile nucleare. Mulți subliniază această eră ca fiind geneza mișcării ecologice, care a căutat să păstreze ecosistemele și resursele, sporind în același timp gradul de conștientizare cu privire la consecințele tehnologiei fugare.

Organismele guvernamentale au recunoscut încet importanța protejării resurselor de mediu. Programele de reciclare la marginea terenului au devenit comune în următoarele decenii, crescând gradul de conștientizare cu privire la deșeurile menajere. Agenția pentru Protecția Mediului, înființată în 1970, a stabilit cerințe ferme privind poluarea și deșeurile și a stabilit mandate pentru epuratoarele de cărbune și alte tehnologii curate.

Tipuri de tehnologie verde

Tehnologia ecologică este o categorie largă care cuprinde mai multe forme de remediere a mediului. În timp ce schimbările climatice și emisiile de carbon sunt acum considerate printre cele mai presante probleme globale, există și multe eforturi pentru a aborda pericolele locale de mediu. Unii caută să protejeze anumite ecosisteme sau specii pe cale de dispariție. Alții caută să conserve resursele naturale limitate prin găsirea de alternative mai durabile.

Energie alternativa

Pentru a oferi o alternativă viabilă la combustibilii fosili, multe întreprinderi caută să creeze surse alternative de energie care nu generează carbon atmosferic. Energia solară și eoliană sunt acum printre cele mai ieftine surse de energie, iar panourile solare sunt accesibile proprietarilor de case din SUA la scară de consum. Alte alternative, cum ar fi energia geotermală și energia mareelor, nu au fost încă implementate la scară.

Vehicule electrice

Aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră din SUA sunt emise de activitățile de transport, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului.

Mulți producători explorează modalități de reducere a emisiilor auto, fie prin proiectarea unor motoare mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, fie prin trecerea la energie electrică.

Cu toate acestea, vehiculele electrice necesită o serie de inovații în alte sfere, cum ar fi bateriile reîncărcabile de mare capacitate și infrastructura de încărcare. În plus, beneficiile vehiculelor electrice sunt limitate de faptul că multe rețele electrice se bazează în continuare pe combustibili fosili.

Agricultura sustenabila - durabilă

Agricultura și creșterea animalelor au o amprentă de mediu substanțială, de la costurile ridicate ale utilizării terenului și apei până la consecințele ecologice ale pesticidelor, îngrășămintelor și deșeurilor animale. Ca urmare, există multe oportunități pentru tehnologia verde în domeniul agriculturii. De exemplu, tehnicile de agricultură ecologică pot reduce daunele cauzate de epuizarea solului, inovațiile în hrana bovinelor pot reduce emisiile de metan, iar înlocuitorii de carne pot reduce consumul de animale.

Reciclare

Reciclarea urmărește conservarea resurselor limitate prin reutilizarea materialelor sau găsirea de înlocuitori durabili. În timp ce deșeurile din plastic, sticlă, hârtie și metal sunt cele mai cunoscute forme de reciclare, operațiuni mai sofisticate pot fi folosite pentru a recupera materiile prime scumpe din deșeurile electronice sau din piesele de automobile.

Captarea carbonului

Captarea carbonului se referă la un grup de tehnologii experimentale care urmăresc să elimine și să sechestreze gazele cu efect de seră, fie în punctul de ardere, fie din atmosferă. Această tehnologie a fost puternic promovată de industria combustibililor fosili, deși încă nu a îndeplinit aceste așteptări.

Cea mai mare instalație de captare a carbonului poate absorbi 4.000 de tone de dioxid de carbon pe an, o cantitate minusculă în comparație cu emisiile anuale.

70% Cantitatea de capacitate de energie nouă care provine din energia eoliană și solară.

Adoptarea GreenTech

În timp ce tehnologia ecologică este o categorie largă și greu de definit, unele tipuri de tehnologie ecologică au cunoscut o adoptare largă. Mai multe țări au lansat inițiative pentru a elimina materialele plastice de unică folosință, un obiectiv care ar necesita investiții considerabile în alternative, cum ar fi înlocuitori de hârtie, bioplastice sau tehnologii de reciclare. Singapore, de exemplu, s-a angajat să ajungă la 70% reciclare până în 2030.

Energia regenerabilă este o altă frontieră pentru adoptarea tehnologiei verzi, combustibilii fosili fiind recunoscuți ca un factor important al schimbărilor climatice. Potrivit Energy Information Administration, energia solară și eoliană împreună au reprezentat 70% din noua capacitate de energie adăugată în 2021.

La nivel mondial, investițiile globale în toate sursele de energie regenerabilă au depășit 300 de miliarde de dolari în 2020.

Sursa articolului Investopedia

Vrei să te contactăm?